Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo điều hành sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành, đặc biệt là nỗ lực, quyết tâm vào cuộc của các địa phương và hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp, người dân đã tiếp thêm động lực to lớn cho ngành tài nguyên và môi trường vượt qua những khó khăn, thách thức triển khai toàn diện nhiệm vụ năm 2022, qua đó tạo thế và lực để hướng đến năm 2023 với tâm thế mới cùng với sự lạc quan, tin tưởng vững chắc vào việc thực hiện thành công nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch 5 năm 2021-2025.

leftcenterrightdel

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị. 

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị toàn ngành cần rà soát các kế hoạch hành động phù hợp với tình hình mới, hoàn thành công tác lập phê duyệt quy hoạch, bảo đảm quỹ đất, tài nguyên đầu vào cho nền kinh tế, tiếp tục giải quyết các vướng mắc, giải phóng các nguồn lực của nhà nước, nguồn lực xã hội cho phát triển. Nguồn thu từ tài nguyên và môi trường đóng góp 18-20% thu ngân sách nội địa.

Chủ động thực hiện các giải pháp phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, cải thiện các chỉ số thành phần môi trường; thu hút nguồn lực xã hội phát triển hạ tầng môi trường. Triển khai thực hiện các mục tiêu cam kết về bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên trên đất liền và trên biển đã được thế giới chính thức thông qua tại Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước đa dạng sinh học; quyết liệt triển khai cam kết về mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.

Phấn đấu đưa vào vận hành hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, tập trung đa mục tiêu; vận hành cổng thông tin địa lý quốc gia, dữ liệu quan trắc, điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường. Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, đánh giá tiềm năng tài nguyên và môi trường phấn đấu đạt 39% diện tích vùng biển và 75% diện tích đất liền được lập bản đồ địa chất khoáng sản ở tỷ lệ 1:50.000.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành tài nguyên và môi trường trong năm 2022. Phó thủ tướng đề nghị, thời gian tới, ngành tài nguyên và môi trường cần đẩy mạnh chuyển đổi số, tiến tới mỗi một thửa đất đều có một số định danh. Phối hợp với các bộ, ngành để sử dụng hệ thống bản đồ nền Việt Nam bằng công nghệ Việt Nam làm chủ được.

leftcenterrightdel

Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Phó thủ tướng yêu cầu, về Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước cần sự tham gia góp ý của rất nhiều cơ quan, đặc biệt là Bộ Thông tin và Truyền thông có định hướng sao cho số lượng người góp ý cũng quan trọng, số góp ý phải theo từng luồng ý kiến, từng câu hỏi nhỏ một và có sự trao đổi. Đẩy mạnh đầu tư cho công tác đo đạc, trắc địa vùng hay sạt lở, bờ biển, bờ sông, miền núi. Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, ngành Dầu khí, các nhà khoa học tăng cường năng lực để khảo sát địa chất và biển Việt Nam.

Phó thủ tướng nhấn mạnh, trong lĩnh vực hợp tác quốc tế của ngành tài nguyên và môi trường đã làm rất tốt, không những chỉ phục vụ ngành mà hình ảnh đất nước được cải thiện khá rõ rệt thông qua hợp tác về tài nguyên và môi trường ứng phó biến đổi khí hậu. Chúng ta ở vị thế là nước bị ảnh hưởng nhiều nhất, đang rất khó khăn, chúng ta mạnh dạn đưa ra đúng xu thế của thế giới, đi trước, chúng ta đưa ra được những sáng kiến có tính làm mô hình. Chúng ta phải tiếp tục tinh thần đấy nhưng tổ chức thực hiện các cam kết quốc tế thì bộ là đầu mối, Chính phủ sẽ chỉ đạo thực hiện việc này thật tốt.

leftcenterrightdel

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã trao cờ thi đua của Chính phủ tặng các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có thành xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022. 

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã trao cờ thi đua của Chính phủ tặng các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cũng trao cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.

Tin, ảnh: LA DUY