Ai Cập thúc đẩy tầm nhìn toàn diện để ứng phó với biến đổi khí hậu tại COP27

Ai Cập thúc đẩy tầm nhìn toàn diện để ứng phó với biến đổi khí hậu tại COP27

Quân khu 7 chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Quân khu 7 chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

JICA thúc đẩy khu vực tư nhân hành động chống biến đổi khí hậu

JICA thúc đẩy khu vực tư nhân hành động chống biến đổi khí hậu

ADB thu xếp gói tín dụng biến đổi khí hậu trị giá 135 triệu USD phát triển giao thông xanh tại Việt Nam

ADB thu xếp gói tín dụng biến đổi khí hậu trị giá 135 triệu USD phát triển giao thông xanh tại Việt Nam

28 gian hàng trưng bày sản phẩm thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long

28 gian hàng trưng bày sản phẩm thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Hội thảo khoa học “Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường”

Hội thảo khoa học “Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường”

Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu là vấn đề sống còn

Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu là vấn đề sống còn

Thủ tướng Chính phủ gửi thông điệp tới Phiên họp hẹp cấp cao về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc

Thủ tướng Chính phủ gửi thông điệp tới Phiên họp hẹp cấp cao về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc