Công bố hai báo cáo về tác động của biến đổi khí hậu và thích ứng

Công bố hai báo cáo về tác động của biến đổi khí hậu và thích ứng

Quản lý nhà kính thích ứng với biến đổi khí hậu ở Lâm Đồng

Quản lý nhà kính thích ứng với biến đổi khí hậu ở Lâm Đồng

Mỹ và Brazil cam kết cùng chống biến đổi khí hậu

Mỹ và Brazil cam kết cùng chống biến đổi khí hậu

Khởi động Dự án nâng cao năng lực quản lý dữ liệu về biến đổi khí hậu

Khởi động Dự án nâng cao năng lực quản lý dữ liệu về biến đổi khí hậu

Ai Cập thúc đẩy tầm nhìn toàn diện để ứng phó với biến đổi khí hậu tại COP27

Ai Cập thúc đẩy tầm nhìn toàn diện để ứng phó với biến đổi khí hậu tại COP27

Quân khu 7 chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Quân khu 7 chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

JICA thúc đẩy khu vực tư nhân hành động chống biến đổi khí hậu

JICA thúc đẩy khu vực tư nhân hành động chống biến đổi khí hậu

ADB thu xếp gói tín dụng biến đổi khí hậu trị giá 135 triệu USD phát triển giao thông xanh tại Việt Nam

ADB thu xếp gói tín dụng biến đổi khí hậu trị giá 135 triệu USD phát triển giao thông xanh tại Việt Nam

28 gian hàng trưng bày sản phẩm thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long

28 gian hàng trưng bày sản phẩm thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long