Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhắc đến việc chuẩn bị để trình Quốc hội dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và nhấn mạnh Luật Đất đai 2013 đã có sự đóng góp hết sức cụ thể của Hội đồng dân tộc, các ủy ban, các đại biểu Quốc hội cũng như các địa phương, các bộ, ngành.

Liên quan đến vấn đề quản lý đất đai, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đồng tình, thống nhất với nhận xét của các đại biểu Quốc hội về những vấn đề tồn tại, bất cập hiện nay trong lĩnh vực đất đai.

leftcenterrightdel

 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà: Sửa đổi Luật Đất đai tập trung vào quy hoạch, định giá đất. Ảnh: VPQH

Về nguyên nhân, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, khi Trung ương thông qua Nghị quyết 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao và trong Báo cáo tổng kết về Luật Đất đai (sửa đổi) đã nêu rõ các tồn tại, yếu kém. 

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, có nhiều nguyên nhân của tình trạng lãng phí đất đai, như chậm giải phóng mặt bằng, quy hoạch thay đổi, các nhà đầu tư kém năng lực và pháp luật đất đai, pháp luật liên quan có sự chồng chéo…

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, việc sửa đổi Luật Đất đai sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu. Theo đó, từ nay đến năm 2024 nên ban hành các nghị quyết của Quốc hội, hoặc nghị định của Chính phủ về các vấn đề liên quan tại địa phương, theo thẩm quyền đưa ra cơ chế giải quyết những vấn đề tồn tại, vướng mắc phổ biến hiện nay. Sau đó sẽ tính toán, triển khai đối với các địa phương khác trong cả nước.

"Chủ trương nhất quán là bám sát nguyên tắc không làm thất thoát tài sản, nguồn lực từ đất đai của nhà nước, không hợp thức hóa những sai phạm", Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh. 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng cho biết, việc sửa đổi Luật Đất đai lần này sẽ tập trung vào các công cụ như quy hoạch, kế hoạch, định giá và hầu hết các phương thức giao đất là đấu thầu và đấu giá để bảo đảm công khai, minh bạch…

Bộ trưởng Trần Hồng Hà thừa nhận, hiện nay, tuy đã quy định khung giá, bảng giá và định giá cụ thể nhưng khung giá và bảng giá vẫn không sát thị trường. Cùng với đó, các cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai, giá đất được thu thập không đầy đủ, chính xác.

Khẳng định nếu có cơ sở chính xác về dữ liệu đất đai thì có thể định giá được, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, Luật Đất đai lần này sẽ thay đổi cơ bản phương pháp định giá trên cơ sở xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, bao gồm giá đất, quy định về các hợp đồng, chế định trách nhiệm phải qua sàn giao dịch và đăng ký đối với người dân…

Ngoài ra, liên quan đến một số vấn đề khác như nhà ở xã hội, nhà ở sinh viên, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi cũng xác định đây là những đối tượng mà Nhà nước sẽ tạo quỹ đất và không thu tiền sử dụng đất, nhằm bảo đảm giá nhà xã hội, giá nhà ở sinh viên hợp lý..

NGUYỄN THẢO – CHIẾN THẮNG