Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Tân Tuyến, Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: 6 tháng đầu năm 2022, bộ đã hoàn thành 542/969 (đạt 56%) nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; số nhiệm vụ đang triển khai thực hiện (trong hạn) chiếm 39,7%; số nhiệm vụ đã quá hạn chưa hoàn thành chiếm 1,75%, giảm 5,45% so với cùng kỳ năm 2021.

leftcenterrightdel

Toàn cảnh hội nghị. 

Về triển khai kế hoạch chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính, bộ đã đề nghị bãi bỏ, đơn giản hóa 153 thủ tục hành chính; cung cấp 74 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ đạt tỷ lệ trên 75,8%; tích hợp, cung cấp 33 thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Triển khai kết nối Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chuẩn bị các điều kiện để kết nối, liên thông dữ liệu đất đai ở địa phương với hệ thống tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia.

Bên cạnh đó, bộ cũng phối hợp với các bộ để hoàn thành trình Chính phủ phương án kiện toàn tổ chức bộ máy của bộ trong nhiệm kỳ Chính phủ khóa XV; sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình về quản lý, sử dụng công chức, viên chức…

leftcenterrightdel

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu kết luận hội nghị. 

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đánh giá cao những thành tích đã đạt được trong 6 tháng đầu năm của ngành tài nguyên và môi trường. 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu bộ cần tập trung sửa đổi Luật Đất đai, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương, sửa đổi Luật Tài nguyên nước,…

Bên cạnh đó, đóng góp các sáng kiến để thực hiện lộ trình xây dựng tài nguyên số để sớm thực hiện chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường đảm ngay hệ thống công nghệ thông tin được thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt và phục vụ người dân, đất nước phát triển kinh tế-xã hội phục hồi sau đại dịch.

Bộ trưởng đề nghị thủ trưởng các đơn vị đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện; chủ động dự báo, nhận diện sớm các vấn đề đặt ra từ thực tiễn địa phương, cơ sở, đề xuất hiến kế các giải pháp về thể chế chính sách để tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy cải cách, đổi mới để tạo đột phá trong phát triển, chuyển dịch mô hình tăng trưởng.

Năm nay diễn ra Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường, do đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị chủ động, bám sát chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt, đề xuất tổ chức các hoạt động bảo đảm ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Các đơn vị trực thuộc phát động phong trào thi đua, lao động, sản xuất, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi để lập thành tích chào mừng 20 năm ngày thành lập bộ.

Tin, ảnh: LA DUY