Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Diễn, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Vượng, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Hoàng Trung Hải, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ. Cùng dự còn có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội.

leftcenterrightdel
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. 

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết: Ngày này cách đây đúng 20 năm, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 02/2002/QH11, theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường được thành lập trên cơ sở hợp nhất các Tổng cục: Địa chính, Khí tượng Thủy văn và các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường thuộc các Bộ: Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Ra đời gần như cùng thời điểm Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất 2002 thông qua Tuyên bố Johannesburg về phát triển bền vững, Bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ đa ngành đầu tiên của nước ta, thực hiện thống nhất quản lý tổng hợp các tài nguyên đặc biệt, nguồn lực quý giá của quốc gia (đất đai, nước, khoáng sản…), không gian sinh tồn và môi trường sống của các thế hệ, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Trong suốt chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong dòng chảy đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.

leftcenterrightdel
  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu khai mạc buổi lễ

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực của các thế hệ công chức, viên chức, người lao động Bộ Tài nguyên và Môi trường qua các thời kỳ và chúc mừng những thành tích của ngành đã đạt được trong những năm qua, góp phần vào thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường phải tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ; chấp hành và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên. Càng khó khăn bao nhiêu, càng phải đoàn kết, thống nhất; phát huy tinh thần dân chủ, sức mạnh và trí tuệ tập thể.

leftcenterrightdel
 Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy trong nhiệm kỳ Chính phủ mới, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực hiệu quả; xây dựng bộ máy tinh gọn phải gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trách nhiệm, chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn cao, có bản lĩnh và tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp gắn với đảm bảo các điều kiện nguồn lực thực hiện và tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả, đề cao vai trò người đứng đầu; thúc đẩy bộ máy hành chính vận hành tiến về phía trước với phương châm sáng tạo, hành động, hiệu quả phục vụ người dân, phục vụ doanh nghiệp.

leftcenterrightdel
 Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.

Thủ tướng cho rằng, cần rà soát hoàn thiện hệ thống các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các Hiệp định, thỏa thuận quốc tế có liên quan về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo đồng bộ, minh bạch phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khơi thông, giải phóng tối đa các nguồn lực tài nguyên cho phát triển và bảo vệ môi trường sống an toàn cho nhân dân. Trong đó, trọng tâm là sửa đổi Luật Đất đai năm 2013, thể chế hóa quan điểm, chủ trương, giải pháp của Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCHTW khóa XIII, khắc phục cho được những tồn tại, hạn chế trong quản lý sử dụng đất đai, giải phóng, phát huy nguồn lực quan trọng này cho phát triển và bảo vệ đất nước.

Thủ tướng chỉ đạo, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, thực hiện di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ ô nhiễm ra khỏi đô thị, khu dân cư; cải thiện rõ rệt tình trạng ô nhiễm môi trường ở các cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông... Phát triển các ngành công nghiệp môi trường, tái chế, tái sử dụng tuần hoàn biến rác thải thành tài nguyên. Cải tạo, phục hồi chất lượng các nguồn nước sông, hồ đã bị ô nhiễm, suy thoái; cải thiện chất lượng không khí trong các đô thị, khu dân cư. Kiên quyết, kiên trì quan điểm và hành động “không hy sinh môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần”.

leftcenterrightdel
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan triển lãm tại buổi lễ.

Thủ tướng tin tưởng trong giai đoạn tiếp theo, ngành tài nguyên và môi trường sẽ khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đóng góp ngày càng nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững đất nước, bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cũng tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.

Tin, ảnh: LA DUY