Tọa đàm được tổ chức nhằm kết nối các giải pháp, ý tưởng của thanh niên với cấp ủy, chính quyền đơn vị giúp cho thanh niên hiện thực hóa các ý tưởng; hỗ trợ, tạo động lực thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ để đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; đồng thời, hy vọng mỗi đoàn viên, thanh niên luôn nâng cao ý thức về tinh thần sáng tạo, xem sáng tạo là một đòi hỏi tự thân, tự làm mới mình trong mọi công việc, mọi hoạt động cụ thể, góp phần hiện thực khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi tọa đàm.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết: Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Để hiện thực hóa khát vọng đó, Nghị quyết chỉ ra cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trên nhiều khía cạnh, lĩnh vực; phát huy vai trò, sức mạnh, sự sáng tạo của các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là đối với thanh niên cần phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thanh niên với tư cách là lực lượng xã hội đông đảo, trẻ tuổi, giàu tiềm năng. Điều đó đòi hỏi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải tiếp tục đổi mới hơn nữa, nâng cao hơn nữa chất lượng, nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả phong trào hành động cách mạng, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. 

Với vai trò là tổ chức của những người trẻ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn nỗ lực tìm tòi các giải pháp hiệu quả để khơi dậy, cổ vũ và phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên trong học tập, lao động, công tác, sản xuất, kinh doanh và trong sinh hoạt hằng ngày.

leftcenterrightdel
Đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu khai mạc tọa đàm.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về vai trò của đoàn viên thanh niên xung kích, sáng tạo trong các lĩnh vực, hoạt động công tác đoàn và phong trào thiếu nhi. Trong đó, tập trung các vấn đề, đó là: Phát huy sáng tạo, chuyên môn, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; nâng cao tính xung kích, sáng tạo của thanh niên bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu vì mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; thúc đẩy phong trào thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tham gia phát triển nền kinh tế số - kinh tế tri thức.

leftcenterrightdel
Các đại biểu thảo luận tại tọa đàm.

Thông qua tọa đàm lần này, những ý kiến đề xuất, trao đổi quan trọng sẽ được Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp để xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong triển khai các phong trào hành động cách mạng giai đoạn 2022-2027 trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII được tổ chức vào tháng 12-2022 tại Hà Nội.

Tin, ảnh: TRẦN YẾN