Thanh niên Can Lộc đồng lòng tòng quân

Thanh niên Can Lộc đồng lòng tòng quân

Sóc Trăng: Tạo niềm tin đối với gia đình và thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc

​

Sóc Trăng: Tạo niềm tin đối với gia đình và thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc ​

Thanh niên Hà Tĩnh hăng hái lên đường nhập ngũ

Thanh niên Hà Tĩnh hăng hái lên đường nhập ngũ

Tiếp sức thanh niên nhập ngũ

Tiếp sức thanh niên nhập ngũ

Hậu phương vững chắc - Niềm tự hào cho thanh niên nhập ngũ

Hậu phương vững chắc - Niềm tự hào cho thanh niên nhập ngũ

Thanh niên xứ Thanh náo nức chuẩn bị lên đường nhập ngũ

Thanh niên xứ Thanh náo nức chuẩn bị lên đường nhập ngũ

Thanh niên xứ đạo sẵn sàng tòng quân

Thanh niên xứ đạo sẵn sàng tòng quân