Tạo động lực khuyến khích đoàn viên công đoàn phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Tạo động lực khuyến khích đoàn viên công đoàn phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Hải đoàn 129 phối hợp phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân viên, người lao động

Hải đoàn 129 phối hợp phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân viên, người lao động

Vụ trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn: Liên lạc được với thành viên tháp tùng và phi hành đoàn

Vụ trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn: Liên lạc được với thành viên tháp tùng và phi hành đoàn

Khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Ban Công đoàn Quốc phòng trao 20 suất quà tặng đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn

Ban Công đoàn Quốc phòng trao 20 suất quà tặng đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn

Lữ đoàn 131 tổ chức Hội thi báo cáo viên năm 2024

Lữ đoàn 131 tổ chức Hội thi báo cáo viên năm 2024

Tạo môi trường, động lực sáng tạo cho đoàn viên Công đoàn Quân đội

Tạo môi trường, động lực sáng tạo cho đoàn viên Công đoàn Quân đội