Hội đồng đã tiến hành khảo sát, nắm kết quả, tình hình triển khai hoạt động Giải thưởng TTST trong Quân đội tại các đơn vị, đặc biệt là việc ứng dụng các công trình (đề tài, sáng kiến) đạt giải vào thực tiễn.

leftcenterrightdel

Đại diện tác giả thuộc Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu báo cáo kết quả công trình nghiên cứu.

Ở Bộ Tổng Tham mưu, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các đơn vị luôn nhận thức rõ việc tạo điều kiện thuận lợi để tuổi trẻ nghiên cứu khoa học, nhất là ở các cơ quan, đơn vị, nghiên cứu bảo đảm chuyên ngành là yếu tố trực tiếp góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Chính vì vậy, phong trào nghiên cứu khoa học, sáng tạo trẻ luôn được duy trì nền nếp và đạt kết quả tốt. Trong 5 năm (2015-2020), Bộ Tổng Tham mưu có 75 công trình được lựa chọn từ hơn 200 công trình tham gia Giải thưởng TTST trong Quân đội; trong đó có 6 giải nhất, 4 giải nhì, 10 giải ba và 11 giải khuyến khích. Các công trình nói chung và đạt giải nói riêng ở Bộ Tổng Tham mưu xuất phát từ thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ, được hội đồng khoa học cấp cơ sở công nhận nên đều được ứng dụng vào thực tiễn với các cấp độ khác nhau. Năm 2020, Bộ Tổng Tham mưu có 12 công trình tham gia Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 21.

Tham gia Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 20, tuổi trẻ Tổng cục Hậu cần có 20 công trình, trong đó có 1 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba, 4 giải khuyến khích; tỷ lệ đạt giải là 60%, thuộc nhóm các đơn vị có tỷ lệ đạt giải cao nhất của toàn quân. 12/12 công trình đạt Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 20 đã và đang được ứng dụng vào thực tiễn công tác huấn luyện, SSCĐ, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm hậu cần; khám, chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân; không chỉ trong phạm vi các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục, một số công trình còn được áp dụng tại một số đơn vị trong toàn quân. Tham gia Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 21, tuổi trẻ Tổng cục Hậu cần có 22 công trình; hiện có 14 công trình đang được ứng dụng tại một số đơn vị trong toàn quân, 8 công trình đang được hoàn tất các thủ tục để đưa vào ứng dụng trong thực tiễn.

leftcenterrightdel

Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội làm việc với đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục Hậu cần.

leftcenterrightdel
Thành viên Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội tham quan các sản phẩm sáng tạo của tuổi trẻ Tổng cục Hậu cần.

Năm 2019, tuổi trẻ Tổng cục Kỹ thuật có 78 công trình tham gia Giải thưởng TTST trong Quân đội; trong đó có 1 giải nhất, 6 giải nhì, 13 giải ba, 13 giải khuyến khích; 100% các công trình tham gia Giải thưởng, nhất là các công trình đạt giải đều được triển khai, ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn tại các đơn vị. Năm 2020, tuổi trẻ Tổng cục có 101 công trình tham gia Giải thưởng; các công trình đều được hình thành, xây dựng trên cơ sở thực tiễn, nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí trang bị kỹ thuật, đổi mới quy trình công nghệ, tiết kiệm thời gian sản xuất, vật tư thay thế, nâng cao năng suất lao động, sản xuất vật tư kỹ thuật… và được xét duyệt, thẩm định, đánh giá của cơ quan khoa học các cấp, nhất là Hội đồng khoa học của Tổng cục.

leftcenterrightdel

Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc với các đơn vị thuộc Tổng cục Kỹ thuật.

Hội đồng Giải thưởng TTST trong Quân đội đánh giá cao kết quả triển khai hoạt động giải thưởng ở các đơn vị, nhất là việc ứng dụng các công trình nói chung, công trình đạt giải nói riêng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các đơn vị nói riêng và toàn quân nói chung. Hội đồng ghi nhận, tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị cũng như tác giả của các công trình đạt giải, làm cơ sở để tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Giải thưởng ngày càng chất lượng, hiệu quả.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH