Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh và Ngân hàng Chính sách xã hội-Chi nhánh TP Hồ Chí Minh cùng phối hợp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời, tuyên truyền về phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, tuyên truyền sâu rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững...

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh sẽ triển khai và hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát các cơ quan, đơn vị có liên quan đến tín dụng chính sách xã hội, giám sát người được vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội và các hoạt động khác liên quan đến tín dụng chính sách xã hội. Cùng với đó, tiếp tục triển khai, huy động sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tăng cường nguồn lực cho Ngân hàng Chính sách xã hội-Chi nhánh TP Hồ Chí Minh thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, phối hợp mở tài khoản Quỹ “Vì người nghèo”.

leftcenterrightdel
Nghi thức ký kết hợp tác giữa hai đơn vị. 

Đối với Ngân hàng Chính sách xã hội-Chi nhánh TP Hồ Chí Minh sẽ cung cấp thông tin, báo cáo các nội dung liên quan tới hoạt động tín dụng chính sách xã hội cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh để triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, triển khai xây dựng các chương trình tín dụng chính sách xã hội phù hợp các nội dung thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thành phố theo thẩm quyền.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết: "Chương trình phối hợp nhằm huy động các nguồn lực cho Quỹ “Vì người nghèo” và tăng cường nguồn lực cho Ngân hàng Chính sách xã hội-Chi nhánh TP Hồ Chí Minh thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, các bên tăng cường trao đổi thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình khó khăn được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ từ Ngân hàng Chính sách xã hội".

Tin, ảnh: BÍCH TRÂM