TP Hà Nội hiện có 579 đài truyền thanh cơ sở hay còn có tên gọi khác là loa phường ở cấp xã, phường. Các hệ thống đều hoạt động thường xuyên và chưa từng bị gián đoạn kể cả trong giai đoạn thiên tai, dịch bệnh.

leftcenterrightdel
Bà Nguyễn Thị Mai Hương

Bà Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 200 KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn. Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là phát triển mạng lưới thông tin cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện đại, đồng bộ, bảo đảm kết nối với trung trong, thống nhất từ Trung ương đến thành phố, cấp huyện, cấp xã.

Các mục tiêu của chiến lược đảm bảo nhất quán, cụ thể hóa các mục tiêu chung là hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở nhằm dõi mới phương thức cung cấp thông tin; nâng cao chất lượng nội dung thông tin để cung cấp, trao đổi thông tin theo hướng chủ động, kịp thời, chính xác và hiệu quả; hình thành cơ sở dữ liệu, số hóa nguồn thông tin cơ sở đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin nguồn tuyên truyền, phổ biến đến người dân và phục vụ công tác quản lý nhà nước về thông tin cơ sở; thực hiện thông tin hai chiều để người dân tiếp nhận thông tin thiết yếu và phản ánh thông tin về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở đến các cơ quan quản lý.

Trên cơ sở đó, các địa phương triển khai thiết lập hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, trang thông tin điện tử cấp xã, bảng tin điện tử công cộng; tăng cường ứng dụng trên thiết bị di động thông minh và sử dụng mạng xã hội để tương tác với người dân; thiết lập Cổng thông tin điện tử thông tin cơ sở của TP Hà Nội, bảo đảm kết nối, liên thông Cổng thông tin điện tử thông tin các cấp ở Trung ương; hiện đại hóa sản xuất nội dung tuyên truyền, phát triển nhân lực làm công tác thông tin cơ sở.

Đáng chú ý, các đài truyền thanh cơ sở sẽ dần chuyển đổi công nghệ sang sử dụng phương thức truyền đưa tín hiệu âm thanh, dữ liệu trên hạ tầng viễn thông, Internet; sử dụng phổ biến công nghệ trí tuệ nhân tạo (Al) kết hợp với công nghệ xử lý dữ liệu lớn (Big Data) trong sản xuất nội dung chương trình phát thanh, chuyển đổi nội dung văn bản sang giọng nói.

leftcenterrightdel
Qua nhiều giai đoạn lịch sử, loa phường là 1 trong những phương thức tuyên truyền quan trọng ở cấp cơ sở của Thủ đô.

Liên quan tới những thắc mắc của người dân về những vấn đề từng tồn tại trên hệ thống phát thanh loa phường cũ, bà Nguyễn Thị Mai Hương nhấn mạnh: “Thực tiễn cho thấy, có lúc, có nơi, người dân còn bức xúc với loa truyền thanh phường vì nhiều lý do khác nhau. Chính vì thế, với kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở, TP Hà Nội đặc biệt yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động thông tin cơ sở, trong đó có truyền thanh cơ sở, cả về nhân lực và cơ sở vật chất, nhằm cung cấp cho người dân thông tin chính xác, kịp thời, phong phú, chất lượng, chú trọng chuyển đổi số trong hoạt động thông tin cơ sở, làm tốt nhiệm vụ đưa thông tin thiết yếu đến người dân, góp phần nâng cao hiệu qua công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội và thúc đẩy phát triển Thủ đô và đất nước”.

Hiện có 35 xã, phường ở TP Hà Nội có đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông kiểu mới.

Tin, ảnh: TUẤN SƠN