Đề xuất này được dư luận hoan nghênh và đồng tình. Tuy nhiên, gần đây ở phường Gia Thụy cũng như một số phường thuộc quận Long Biên, loa phường lại tiếp tục “phát sóng”. Sự “trở lại” của loa phường làm nhiều người dân khó chịu bởi âm thanh “lúc trầm, lúc bổng”, lúc nghe như người ngạt mũi. Nội dung thì không có gì mới, vì người dân đã được biết qua nhiều phương tiện thông tin đại chúng; hoặc những tin thông báo có tính nội bộ qua bảng tin ở tổ dân phố. Chỉ khổ người già và trẻ em, lúc cần yên tĩnh cũng không được. Thiết nghĩ, cái gì đã không còn phù hợp, dư luận xã hội và người dân không đồng tình thì nên xem xét cắt bỏ. Còn nếu tiếp tục duy trì loa phường thì cần thay đổi cách thức, từ nội dung thông tin đến thời gian phát thanh cho phù hợp.

HOÀNG QUÝ

(phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội)