Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Hải, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ cho biết, trong năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện 16 đề tài cấp bộ chuyển tiếp và 60 đề tài cấp bộ mở mới.

Trong năm 2024, Vụ Khoa học và Công nghệ cũng tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổ chức tổng kết chương trình phối hợp với giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Bộ Khoa học và Công nghệ; xây dựng chương trình tiếp theo đến năm 2030.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên đề nghị, Vụ Khoa học và Công nghệ cần tăng cường giám sát và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan trong việc thực hiện các đề tài nghiên cứu; tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình, thủ tục trong đề xuất, xét duyệt, thực hiện, đánh giá, nghiệm thu, trong đó có quy trình phê duyệt, nghiệm thu trực tuyến đề tài khoa học và công nghệ cho phù hợp với yêu cầu hiện tại, bảo đảm tính thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu quản lý, điều hành; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học và công nghệ của ngành tài nguyên và môi trường trong giai đoạn tới.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên cũng yêu cầu vụ cần xây dựng cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu của các khung chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm để thành khung xuyên suốt, làm rõ các nhiệm vụ trọng tâm, tránh trùng lặp để đảm bảo các sản phẩm cụ thể, hiệu quả.

Tin, ảnh: NGUYỄN THUỶ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.