Tại cuộc họp, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường Nguyễn Đình Thọ cho biết: Năm 2024, Viện sẽ ưu tiên, tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức Diễn đàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 12 về giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải; tổ chức Diễn đàn Kinh tế tuần hoàn; triển khai thực hiện nhiệm vụ theo dõi các bộ chỉ số quốc tế và chủ trì, chịu trách nhiệm các nhóm chỉ số, chỉ số thành phần: Chỉ số quyền tài sản, chỉ số chất lượng môi trường, chỉ số đăng ký tài sản.

Đồng thời, Viện cũng tiếp tục theo dõi, hoàn thiện các nhiệm vụ về: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn; xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về tiêu chí môi trường và việc xác nhận đối với dự án được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh.

leftcenterrightdel
 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Bên cạnh đó, Viện sẽ triển khai thực hiện 2 dự án hợp tác quốc tế về “Nâng cao năng lực quản lý chất thải hướng đến nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam” và “Quản lý tổng hợp cảnh quan bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam”. Cùng với đó, hoàn thiện xây dựng các văn kiện dự án về “Lồng ghép đánh giá và hạch toán vốn tự nhiên biển và ven biển vào kế hoạch phát triển của Việt Nam nhằm hướng tới nền kinh tế biển xanh bền vững”; “Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn phát thải carbon thấp thông qua đổi mới công nghệ sạch, hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam” để trình Bộ phê duyệt.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên nhấn mạnh, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường là cầu nối quan trọng giữa khoa học và chính sách, có chức năng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách, thực hiện nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Do đó, Viện cần tập trung đề xuất dự án nghiên cứu khoa học công nghệ mang tính liên lĩnh vực của Bộ.

Đồng thời, Viện cũng cần nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ kiểm kê nguồn lực tài nguyên và môi trường đến năm 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2026-2030 vào kế hoạch công tác năm 2024 của Viện. Viện cũng cần tiếp tục phát huy thế mạnh về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, duy trì và mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế.

Tin, ảnh: HOÀNG NGÂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.