leftcenterrightdel
Quang cảnh khai mạc chương trình tập huấn, bồi dưỡng chuyển đổi số cho cán bộ cấp xã, phường, thị trấn ở Bình Phước. 

Chương trình có sự tham gia của hơn 220 công chức, viên chức đến từ 111 xã, phường, thị trấn, được các giảng viên, chuyên gia của Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ những thông tin, kiến thức về chuyển đổi số: Kiến thức chung, chuyên đề phát triển chính quyền số cấp xã, kỹ năng lập kế hoạch và triển khai mạng lưới chuyển đổi số... Chương trình hướng đến mục tiêu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số gắn với vị trí việc làm của lãnh đạo UBND cấp xã để thúc đẩy xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số tại địa phương, góp phần đưa người dân lên môi trường mạng thông qua việc sử dụng các nền tảng số.

Bình Phước là 1 trong 5 địa phương được Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai chương trình trên, nhằm thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Thời gian qua, tỉnh Bình Phước đã và đang tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số ở cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, gắn với quyết tâm đến năm 2025 cơ bản hình thành chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, tỉnh Bình Phước đang triển khai chiến dịch 92 ngày đêm nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển chính quyền số.

Tin, ảnh: NGUYỄN HÀ