Trả lời: Tại khoản 2, Điều 8 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định như sau:

Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có quyền:

a) Sinh hoạt tôn giáo, tham gia hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo;

b) Sử dụng địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung;

c) Mời chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người Việt Nam thực hiện lễ nghi tôn giáo, giảng đạo; mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo;

d) Vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo, lớp bồi dưỡng về tôn giáo của tổ chức tôn giáo ở Việt Nam;

đ) Mang theo xuất bản phẩm tôn giáo, đồ dùng tôn giáo để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Căn cứ theo quy định hiện hành, pháp luật cho phép người nước ngoài cư trú tại Việt Nam vẫn có thể được mang kinh sách tôn giáo từ nước ngoài vào Việt Nam. Tuy nhiên, việc này phải phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam.

* Bạn đọc Trần Thu Hà ở xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, hỏi: Chính sách hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng một số hạng mục công trình nhà xưởng, phòng học, ký túc xá và các công trình phục vụ sinh hoạt, tập luyện cho học sinh, sinh viên; mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 được quy định như thế nào?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại khoản 12, Điều 23 Thông tư số 15/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cụ thể như sau:

a) Mua sắm trang thiết bị đào tạo: Các cơ quan, đơn vị theo phân cấp của Trung ương và địa phương quyết định mua sắm phù hợp với danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu, chương trình đào tạo trong phạm vi dự toán được giao;

b) Sửa chữa, bảo dưỡng một số hạng mục công trình của cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Mức hỗ trợ tối đa bằng 30% vốn sự nghiệp thực hiện dự án theo quyết định của cấp có thẩm quyền và không quá 7 tỷ đồng/trường, cơ sở.

QĐND

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.