Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Phú Thọ và khảo sát công trình xây dựng Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Phú Thọ và khảo sát công trình xây dựng Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh

Trao thưởng đột xuất Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An

Trao thưởng đột xuất Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An

Sắp khánh thành tượng Lênin tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Sắp khánh thành tượng Lênin tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Đảng đoàn Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An: Thảo luận về xây dựng một số cơ chế đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An

Đảng đoàn Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An: Thảo luận về xây dựng một số cơ chế đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An