Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn đã chủ động đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, tập trung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường phối hợp với các ngành liên quan có nhiều hoạt động tuyên truyền trực tiếp, sâu rộng đến địa bàn dân cư. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ hội các cấp, đây chính là lực lượng nòng cốt đưa pháp luật đến với hội viên, phụ nữ. Các cấp hội cũng tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng; duy trì đường dây nóng và góc tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: Báo Dân tộc 

 

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, các cấp hội phụ nữ ở tỉnh Bắc Kạn đã tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết HĐND, nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp, Luật Hôn nhân và gia đình... cho hơn 1.000 người; phối hợp tuyên truyền cho hội viên phụ nữ về phòng, chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức tới hơn 97.389 lượt cán bộ, hội viên; phối hợp với Ban An toàn giao thông của tỉnh tổ chức 6 hội nghị truyền thông về an toàn giao thông tại các huyện Bạch Thông, Ba Bể, Ngân Sơn, Chợ Mới... Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng mô hình điểm “Lên tiếng, bảo vệ phụ nữ và trẻ em” tại xã Thanh Vận (huyện Chợ Mới); đồng thời, thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, trong đó có dự án dành riêng cho phụ nữ “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. Vì vậy, công tác tuyên truyền đang được các cấp hội tập trung triển khai nhằm từng bước thay đổi nhận thức của người dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Chị Vũ Thị Kim Quỳnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Kạn cho biết: "Với mục đích đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về với cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho phụ nữ, chúng tôi luôn lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, sát thực với từng nhóm đối tượng và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã và đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật thiết thực, hiệu quả, trong đó chú trọng tuyên truyền đến hội viên dân tộc thiểu số; đồng thời, chỉ đạo các cơ sở hội đa dạng nhiều hoạt động tuyên truyền như: Triển khai tại các cuộc họp thôn, tổ; tổ chức các hội thi; hỗ trợ pháp luật trực tuyến... Qua đó, các hoạt động này tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng và hành động cụ thể của các tầng lớp phụ nữ trong việc chấp hành quy định của pháp luật".

LINH HÀ