Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp hoạt động

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp hoạt động

155 đại biểu trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII

155 đại biểu trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII