Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương chọn chủ đề tập huấn nhằm đề cập đến những vấn đề đang đặt ra đối với văn học nghệ thuật trước yêu cầu nhiệm vụ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam được nêu tại Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11-2021. Nội dung tập huấn bám sát thực tiễn đời sống văn học, nghệ thuật và chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng.

leftcenterrightdel

PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ phát biểu bế mạc Hội nghị. 

Tại Hội nghị, học viên được học tập quan điểm, đường lối phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật của Đảng, Nhà nước; kết quả và những vấn đề đặt ra qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X): “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”… Kết cấu chương trình và nội dung các chuyên đề bảo đảm chất lượng giúp học viên nắm bắt đầy đủ và sâu sắc hơn thực tiễn đời sống văn hóa, văn học, nghệ thuật, tình hình lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Văn Minh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, đại diện học viên phát biểu. 

Tại Hội nghị tập huấn, các giảng viên là những nhà nghiên cứu lý luận, phê bình có uy tín chuyên môn, các nhà lãnh đạo, quản lý dày dặn kinh nghiệm nắm vững cả lý luận và hoạt động thực tiễn truyền đạt các chuyên đề. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí giảng viên đã tận tình, tâm huyết, đưa thông tin mới, kinh nghiệm hay trang bị cho học viên.

leftcenterrightdel
Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho học viên. 

Trong thời gian tập huấn, giảng viên và học viên trao đổi kỹ năng và kinh nghiệm xử lý một số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, nâng cao năng lực giải quyết các vấn đề mới nảy sinh trong đời sống văn học, nghệ thuật ở các địa phương, đơn vị. Đây là những yêu cầu cơ bản, cần thiết, trực tiếp góp phần nâng cao trình độ, năng lực tham mưu, tư vấn, quản lý công tác văn học nghệ thuật, góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trong văn học, nghệ thuật, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ có điều kiện cập nhật tình hình mới, vận dụng vào thực tế địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện tốt.

Tin, ảnh: THƯ NGỌC

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.