Thấu hiểu sâu sắc vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân, thực hiện mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Đại tướng, GS, TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo biên soạn, chủ biên cuốn sách quan trọng. Cuốn sách được giao cho Cục Công tác Đảng và công tác chính trị chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức bản thảo, biên soạn, xuất bản và phát hành rộng rãi trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Trên cơ sở kết quả của hội nghị nghiệm thu, Ban biên soạn cuốn sách khẩn trương hoàn thiện bản thảo, báo cáo, xin ý kiến của đồng chí Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tặng sách cho một số đơn vị Công an nhân dân.

Bản thảo cuốn sách được báo cáo đồng chí GS, TS Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và nhận được ý kiến góp ý bổ sung phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với dung lượng 300 trang, gồm 3 chương, cuốn sách đã khái quát về tư duy lý luận của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ khi thực hiện công cuộc Đổi mới đến nay. Đồng thời cũng làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG