Cuốn sách "Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới" tuyển chọn các tài liệu lưu trữ phản ánh những dấu mốc quan trọng từ thực tiễn chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Kiệt trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao. Các bài viết, bài phát biểu, thư, điện… của đồng chí Võ Văn Kiệt thể hiện rõ tư duy đổi mới cùng những quyết định lớn, những ý kiến chỉ đạo của đồng chí đối với tất 2 cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, lực lượng xã hội, bao quát hầu như mọi vấn đề cấp thiết của đất nước, phản ánh tầm nhìn chiến lược, tư duy nhạy bén của đồng chí nhằm khơi dậy và phát huy tiềm lực, khả năng của các vùng, miền chung sức, đồng lòng tiến hành công cuộc đổi mới thắng lợi.

leftcenterrightdel
 Nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo trao tặng Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III ảnh và sách về Thủ tướng Võ Văn Kiệt. 

Trong lời giới thiệu về cuốn sách, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã khẳng định “Xuất bản cuốn sách Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23-11-1922/23-11-2022) là một việc làm rất có ý nghĩa, góp phần tri ân công lao của đồng chí Võ Văn Kiệt với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta… Cuốn sách là nguồn tư liệu quý, giúp cho bạn đọc, nhất là đội ngũ cán bộ, Đảng viên và thế hệ trẻ hôm nay thấu hiểu hơn cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt – một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Cuốn sách dày hơn 800 trang, khổ 16 x 24 cm. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần, được sắp xếp theo trình tự thời gian, phản ánh những dấu mốc quan trọng từ thực tiễn chỉ đạo về con đường xây dựng và phát triển đất nước, những thay đổi có tính bước ngoặt, đột phá, đem lại những thắng lợi lớn đối với cách mạng Việt Nam; sách gồm 3 phần: Phần I: Dấu ấn Võ Văn Kiệt trong lĩnh vực kinh tế; phần II: Dấu ấn Võ Văn Kiệt trong lĩnh vực văn hóa – xã hội; phần III: Dấu ấn Võ Văn Kiệt trong hoạt động ngoại giao.

leftcenterrightdel
Độc giả xem sách "Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới”.

 

leftcenterrightdel
Trưng bày sách "Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới”.

Cuốn sách là sự tri ân của các thế hệ hiện nay đối với công lao, đóng góp của đồng chí Võ Văn Kiệt trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, tư duy đổi mới, sáng tạo của thế hệ trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay…

Tại buổi lễ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo đã trao tặng Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III ảnh và sách về Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN