Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm việc tại tỉnh Bình Định

Thường trực Ban thư Văn Thưởng làm việc tại tỉnh Bình Định

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự lễ động thổ xây dựng Tượng đài Bác Hồ tại Phú Quốc

Thường trực Ban thư Văn Thưởng dự lễ động thổ xây dựng Tượng đài Bác Hồ tại Phú Quốc

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Chú trọng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thường trực Ban thư Văn Thưởng: Chú trọng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Hải Dương

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban thư Văn Thưởng làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Hải Dương

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm và làm việc tại tỉnh Nam Định

Thường trực Ban thư Văn Thưởng thăm và làm việc tại tỉnh Nam Định