Với hơn 200 tài liệu, hiện vật, trưng bày giới thiệu gồm 3 phần: Phần 1 chủ đề “ Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua ái quốc”. Phần trưng bày này kể về thời gian đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong hoàn cảnh đất nước vô vàn khó khăn, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Người đã căn dặn: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và, những người thi đua là những người yêu nước nhất". Phần trưng bày này giới thiệu một số hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự các đại hội thi đua yêu nước; Đại hội các cấp, ngành; sự quan tâm, động viên, khích lệ của Bác đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua ái quốc; các văn bản, thư, bút tích... của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong phong trào thi đua ái quốc; hình ảnh, nội dung 10 đại hội thi đua yêu nước.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hợp tác xã Thắng Lợi, xã Vinh Quang, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ), nơi có phong trào thi đua trồng cây, gây rừng trên vùng đất trống, đồi trọc tiêu biểu nhất của miền Bắc, ngày 26-1-1964.
leftcenterrightdel
Quạt giấy của Chủ tịch Hồ Chí minh tặng ông Hoàng Đạo Thúy, Tổng Bí thư Ban vận động Thi đua Ái quốc Trung ương năm 1948. 
leftcenterrightdel
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện với các đại biểu dự Đại hội liên hoan chiến sĩ nông nghiệp và đổi công toàn quốc, ngày 28-2-1956. 
leftcenterrightdel
Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc ngày 11-6-1948 (tài liệu tuyên truyền-bản đánh máy trên giấy dó). 
leftcenterrightdel
Các đại biểu tham quan trưng bày.  

Phần 2 chủ đề “ Thi đua là yêu nước - Yêu nước thì phải thi đua”, giới thiệu nhóm hình ảnh, tài liệu về các phong trào thi đua yêu nước nổi bật ở 3 miền Bắc - Trung – Nam; hiện vật của các đơn vị anh hùng, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua qua hai cuộc kháng chiến và thời kỳ đổi mới…

Phần 3 chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ - Ươm những mầm xanh”, giới thiệu nhóm hình ảnh về các thanh, thiếu niên trên cả nước, từ biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, đến thành phố có những đóng góp tích cực trong phong trào thi đua yêu nước; một số hình ảnh, hiện vật của nhóm Sài Gòn Xanh (TP Hồ Chí Minh) với phong trào bảo vệ môi trường; nhóm hình ảnh, hiện vật - đồ dùng, giáo cụ trực quan sinh động trong dạy và học, sản phẩm sáng tạo của học sinh, giáo viên (Trường THCS Trưng Vương, Hà Nội) được làm từ những vật dụng tái chế…

Trưng bày chuyên đề “Thi đua ái quốc - Ươm những mầm xanh” góp phần khẳng định vị trí, vai trò và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong các giai đoạn cách mạng Việt Nam. Đồng thời là những minh chứng sống động, khơi dậy tinh thần thi đua trong mỗi con người Việt Nam, góp phần dựng xây Tổ quốc, ươm những mầm xanh vì sự nghiệp phát triển đất nước ngày càng văn minh, giàu mạnh.

Trưng bày diễn ra đến ngày 9-8.

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN