leftcenterrightdel

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”.

Triển lãm trưng bày hơn 200 tài liệu, tranh ảnh, hiện vật, với các nội dung chính: Thi đua kháng chiến và kiến quốc (1945 - 1954); thi đua xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954 - 1975); thi đua vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu 5 theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel

Các chiến sĩ nghe thuyết minh tại triển lãm. 

Triển lãm góp phần khẳng định vai trò và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc khởi xướng, tổ chức và động viên toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời góp phần tuyên truyền, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, cùng thi đua phấn đấu đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thiết thực đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời kỳ mới.

leftcenterrightdel

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham quan triển lãm. 

Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước” sẽ kết thúc vào ngày 9-6.

Tin, ảnh: KIM NGÂN