Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá thực trạng chuyển đổi số và liên thông thư viện hiện nay; làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, tồn tại và nguyên nhân trong quá trình thực hiện. Từ đó đề ra những phương hướng, xây dựng lộ trình, lựa chọn giải pháp thực hiện chuyển đổi số và liên thông thư viện đạt được mục tiêu đề ra đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo kế hoạch đối với từng loại thư viện.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo. 

Các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung thảo luận các nội dung: Đánh giá thực trạng chuyển đổi số và liên thông thư viện tại các đơn vị (cơ chế chính sách, công tác tham mưu đề xuất xây dựng kế hoạch, đề án, định hướng…); xác định khó khăn, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; xác định nguồn lực thư viện (cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, kinh phí, đội ngũ người làm công tác thư viện…) phục vụ chuyển đổi số và liên thông thư viện, từ đó đề xuất phương hướng, xác định lộ trình triển khai và mục tiêu thực hiện; đưa ra mô hình, những giải pháp tiêu biểu về chuyển đổi số và liên thông thư viện phù hợp với các loại hình thư viện…

Chuyển đổi số thư viện là cơ hội để các thư viện thay đổi mô hình hoạt động, mô hình triển khai dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ trên môi trường số. Do đó các thư viện cần rà soát, đánh giá lại các dịch vụ thư viện, xác định được các dịch vụ thư viện có tính chiến lược, ưu tiên các dịch vụ có tính liên kết, liên thông cao, bởi liên thông, liên kết một mặt sẽ giảm chi phí hoạt động thư viện, mặt khác sẽ tạo được cộng đồng mạnh hơn, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện nói chung và hiệu quả phục vụ nói riêng.

Kết quả hội thảo sẽ được Ban Tổ chức tổng hợp, nghiên cứu, từ đó tham mưu, lựa chọn các giải pháp phù hợp cho từng giai đoạn.

KHÁNH HUYỀN