Quá trình tham quan, học viên được tìm hiểu những kiến thức thông qua hệ thống tư liệu, tài liệu trưng bày tại bảo tàng về quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đây là nội dung quan trọng bổ sung kiến thức sau quá trình học tập, nghiên cứu ở trên lớp, giúp học viên hiểu rõ vai trò của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, từ đó củng cố, tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Dưới đây là một số hình ảnh tham quan, học tập thực tế của học viên Trường Sĩ quan Chính trị tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia:

leftcenterrightdel
Giảng viên quán triệt nội dung tham quan. 
leftcenterrightdel

Lịch sử vẻ vang của Đảng được giới thiệu tới học viên qua những câu chuyện sâu sắc. 

leftcenterrightdel

Nhiều hiện vật gắn với chiến thắng của quân và dân ta.

leftcenterrightdel
Hiện vật trưng bày được hướng dẫn viên giới thiệu tới học viên. 
leftcenterrightdel
Học viên tìm hiểu thực tế chiếc xe đạp thồ trong kháng chiến. 
leftcenterrightdel
 Nhiều kiến thức mới được trang bị thông qua buổi tham quan.
leftcenterrightdel
Tác phẩm nghệ thuật được sắp đặt trong bảo tàng tạo ấn tượng đối với học viên. 

NGUYỄN HẢI (thực hiện)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.