Giây phút xúc động ở Tổng hành dinh

Giây phút xúc động ở Tổng hành dinh

Đại tướng Phùng Quang Thanh với công tác hậu cần quân đội

Đại tướng Phùng Quang Thanh với công tác hậu cần quân đội

Người cục trưởng mẫu mực

Người cục trưởng mẫu mực

Đại tướng Phùng Quang Thanh với các cựu chiến binh Xô viết

Đại tướng Phùng Quang Thanh với các cựu chiến binh Xô viết

Đại tướng Phùng Quang Thanh trong lòng quân và dân Việt Bắc

Đại tướng Phùng Quang Thanh trong lòng quân và dân Việt Bắc

Học tập Đại tướng, Anh hùng Phùng Quang Thanh, toàn quân phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Học tập Đại tướng, Anh hùng Phùng Quang Thanh, toàn quân phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Đại tướng Phùng Quang Thanh với công tác huấn luyện

Đại tướng Phùng Quang Thanh với công tác huấn luyện

Nguyện noi gương thủ trưởng Phùng Quang Thanh

Nguyện noi gương thủ trưởng Phùng Quang Thanh photo

Trận chiến đồi Không Tên thể hiện phẩm chất anh hùng của đồng chí Phùng Quang Thanh

Trận chiến đồi Không Tên thể hiện phẩm chất anh hùng của đồng chí Phùng Quang Thanh

Đại tướng Phùng Quang Thanh luôn quan tâm xây dựng, phát triển ngành công nghiệp quốc phòng

​

Đại tướng Phùng Quang Thanh luôn quan tâm xây dựng, phát triển ngành công nghiệp quốc phòng ​photo

Lời căn dặn của Đại tướng Phùng Quang Thanh và cuốn sách đầu tay

Lời căn dặn của Đại tướng Phùng Quang Thanh và cuốn sách đầu tay

Đại tướng Phùng Quang Thanh với công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ

Đại tướng Phùng Quang Thanh với công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ

Có một Bộ trưởng Bộ Quốc phòng không chỉ lãnh đạo bằng quân lệnh

Có một Bộ trưởng Bộ Quốc phòng không chỉ lãnh đạo bằng quân lệnh

Đại tướng Phùng Quang Thanh với Bộ đội Phòng không-Không quân

Đại tướng Phùng Quang Thanh với Bộ đội Phòng không-Không quân

Bài 2: Những sáng kiến mang tầm chiến lược

Bài 2: Những sáng kiến mang tầm chiến lược

Anh là vị tướng rất có tâm với bộ đội

Anh là vị tướng rất có tâm với bộ độiphoto

Xây dựng quân đội vững mạnh là trăn trở, tâm huyết của Đại tướng Phùng Quang Thanh

Xây dựng quân đội vững mạnh là trăn trở, tâm huyết của Đại tướng Phùng Quang Thanh

Noi gương Đại tướng Phùng Quang Thanh, cán bộ, chiến sĩ toàn quân phấn đấu tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới

Noi gương Đại tướng Phùng Quang Thanh, cán bộ, chiến sĩ toàn quân phấn đấu tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới

Đại tướng Phùng Quang Thanh - Tấm gương chiến đấu quả cảm, người chỉ huy quân đội mẫu mực

Đại tướng Phùng Quang Thanh - Tấm gương chiến đấu quả cảm, người chỉ huy quân đội mẫu mực