Cuộc điện thoại lúc một giờ sáng

Cuộc điện thoại lúc một giờ sáng

Ân tình của Đại tướng Phùng Quang Thanh

Ân tình của Đại tướng Phùng Quang Thanh

Những chuyện nhỏ của trái tim lớn

Những chuyện nhỏ của trái tim lớn

 Một giờ với Bộ trưởng Phùng Quang Thanh

Một giờ với Bộ trưởng Phùng Quang Thanh

Thích ứng an toàn

Thích ứng an toàn

Bài 1: Những

Bài 1: Những "cán bộ trên cây" và bài học "dân là gốc"

Đại tướng Phùng Quang Thanh trong trái tim cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 1

Đại tướng Phùng Quang Thanh trong trái tim cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 1

Đại tướng Phùng Quang Thanh với công tác hậu cần quân đội

Đại tướng Phùng Quang Thanh với công tác hậu cần quân đội

Người cục trưởng mẫu mực

Người cục trưởng mẫu mực

Đại tướng Phùng Quang Thanh với các cựu chiến binh Xô viết

Đại tướng Phùng Quang Thanh với các cựu chiến binh Xô viết

Sóng và máy tính

Sóng và máy tính

Đại tướng Phùng Quang Thanh trong lòng quân và dân Việt Bắc

Đại tướng Phùng Quang Thanh trong lòng quân và dân Việt Bắc

Học tập Đại tướng, Anh hùng Phùng Quang Thanh, toàn quân phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Học tập Đại tướng, Anh hùng Phùng Quang Thanh, toàn quân phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ