Tập trung lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc

Tập trung lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc

Lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc

Lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc

Quyết tâm tìm kiếm mộ liệt sĩ tập thể trên địa bàn TP Cần Thơ

Quyết tâm tìm kiếm mộ liệt sĩ tập thể trên địa bàn TP Cần Thơ

Nghệ An: Đón 107 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam ở Lào về với đất mẹ

Nghệ An: Đón 107 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam ở Lào về với đất mẹ

Tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Sâm, thuộc đơn vị KH

Tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Sâm, thuộc đơn vị KH

 Đồng chí Khúc Văn Đãn hy sinh tại dốc Tăng Cát (Hạ Lào)

Đồng chí Khúc Văn Đãn hy sinh tại dốc Tăng Cát (Hạ Lào)

Đồng chí Phan Oanh hy sinh tại huyện Viêng Thoong (Lào)

Đồng chí Phan Oanh hy sinh tại huyện Viêng Thoong (Lào)

Phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Tính ở gần suối Mường La (huyện Mường Khoa, Lào)

Phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Tính ở gần suối Mường La (huyện Mường Khoa, Lào)

Thông tin về mộ liệt sĩ

Thông tin về mộ liệt sĩ

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thông tin về mộ liệt sĩ

Thông tin về mộ liệt sĩ


Thông tin về mộ liệt sĩ

Thông tin về mộ liệt sĩ

Mong thông tin về phần mộ của 63 liệt sĩ quê xã Đức Thanh (Hà Tĩnh)

Mong thông tin về phần mộ của 63 liệt sĩ quê xã Đức Thanh (Hà Tĩnh)

Tổ chức khai quật mộ tập thể liệt sĩ tại khu vực sân bay Biên Hòa

Tổ chức khai quật mộ tập thể liệt sĩ tại khu vực sân bay Biên Hòa