45 chiến sĩ đặc công hy sinh ngày 15-4-1972 khi đánh trận Tam Quan (Hoài Nhơn, Bình Định)

45 chiến sĩ đặc công hy sinh ngày 15-4-1972 khi đánh trận Tam Quan (Hoài Nhơn, Bình Định)

Đồng chí Ngô Ngọc Thế hy sinh trên đất Nam Theun (Lào)

Đồng chí Ngô Ngọc Thế hy sinh trên đất Nam Theun (Lào)

Chiếc lược khắc chữ “Lê Sĩ Thanh cao điểm 622”

Chiếc lược khắc chữ “Lê Sĩ Thanh cao điểm 622”

Đồng chí Ngô Ngọc Thế hy sinh trên đất Nậm Thon (Lào)

Đồng chí Ngô Ngọc Thế hy sinh trên đất Nậm Thon (Lào)

Tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ ở thôn Nhĩ Hạ, xã Gio Hải (Gio Linh, Quảng Trị)

Tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ ở thôn Nhĩ Hạ, xã Gio Hải (Gio Linh, Quảng Trị)

Đồng chí Đặng Đình Lùng, hy sinh ngày 24-2-1968 tại mặt trận phía Nam

Đồng chí Đặng Đình Lùng, hy sinh ngày 24-2-1968 tại mặt trận phía Nam

Khai quật mộ liệt sĩ thấy bức ảnh chân dung một cô gái

Khai quật mộ liệt sĩ thấy bức ảnh chân dung một cô gái

Đồng chí Hồ Kim Trọng hy sinh tại Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Đồng chí Hồ Kim Trọng hy sinh tại Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Mong tìm phần mộ liệt sĩ Đào Anh Tuấn

Mong tìm phần mộ liệt sĩ Đào Anh Tuấn

Nỗi lòng con trai liệt sĩ Nguyễn Văn Tính

Nỗi lòng con trai liệt sĩ Nguyễn Văn Tính

Liệt sĩ Trần Như Hải được an táng ban đầu tại Bình Dương

Liệt sĩ Trần Như Hải được an táng ban đầu tại Bình Dương

Đồng chí Nguyễn Văn Phận được an táng ban đầu tại mộ Mười Tế (Cà Mau)

Đồng chí Nguyễn Văn Phận được an táng ban đầu tại mộ Mười Tế (Cà Mau)

Đồng chí Nguyễn Văn Phận được an táng ban đầu tại mộ Mười Tế (Cà Mau)

Đồng chí Nguyễn Văn Phận được an táng ban đầu tại mộ Mười Tế (Cà Mau)