Quân khu 2 tổng kết đề án tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Quân khu 2 tổng kết đề án tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hà Nội tổng kết đề án tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hà Nội tổng kết đề án tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Quân khu 1 tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Quân khu 1 tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Tỉnh Quảng Trị tổ chức truy điệu và an táng 40 hài cốt liệt sĩ

Tỉnh Quảng Trị tổ chức truy điệu và an táng 40 hài cốt liệt sĩ

Kon Tum truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sĩ

Kon Tum truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sĩphoto

Tỉnh Thanh Hóa: Truy điệu và an táng 15 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Lào

Tỉnh Thanh Hóa: Truy điệu và an táng 15 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Làophoto

Thừa Thiên Huế: An táng 14 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Lào

Thừa Thiên Huế: An táng 14 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Lào

Gia Lai quy tập được 631 hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013-2020

Gia Lai quy tập được 631 hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013-2020

Tiễn đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước

Tiễn đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước

Phát hiện, cất bốc 31 hài cốt liệt sĩ ở Chiến khu Ba Lòng (Quảng Trị)

Phát hiện, cất bốc 31 hài cốt liệt sĩ ở Chiến khu Ba Lòng (Quảng Trị)

Quân khu 4 quy tập được hai hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị

Quân khu 4 quy tập được hai hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị