Lớp tập huấn được các giáo viên thuộc Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị và Cục Bản đồ - Bộ tổng Tham mưu lên lớp hướng dẫn các nội dung về công tác rà soát, xác minh, kết luận thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu liệt sĩ trên địa bàn; công tác kiểm đếm, lập danh sách mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ; hướng dẫn công tác thu thập thông tin, đối chiếu, kết luận thực địa; nội dung, quy trình, kỹ thuật lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; giới thiệu hướng dẫn quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm bộ công cụ quản lý, tra cứu, hiển thị, phân tích, thống kê, báo cáo về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên nền địa hình quân sự và kết luận địa bàn.

Lớp tập huấn nhằm hướng dẫn, triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Quân khu việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp xã, huyện và tỉnh; đồng thời thống nhất nội dung triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị.

KHƯƠNG DOÃN