Ngày 26-1, Tân Hoa xã đưa tin Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) khai mạc. Tân Hoa xã dẫn lời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Đại hội XIII của ĐCSVN có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII...

leftcenterrightdel
Quang cảnh Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh Tân Hoa xã

Báo điện tử Nhân dân Nhật báo dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Đại hội XII. Theo Báo điện tử Nhân dân Nhật báo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh mục tiêu phát triển tổng quát của Việt Nam trong nhiệm kỳ tới là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, Việt Nam trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

*Hãng tin Kyodo đưa tin, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ĐCSVN là sự kiện chính trị quan trọng nhất ở quốc gia Đông Nam Á này. Đại hội sẽ thảo luận các vấn đề nhân sự và các chiến lược về chính trị, ngoại giao và kinh tế. Theo Kyodo, dưới sự lãnh đạo Đảng Cộng sản, Việt Nam đã kiểm soát thành công dịch Covid-19 và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 2,91% trong năm 2020.

Đài Phát thanh và Truyền hình NHK đưa tin về lễ khai mạc Đại hội XIII của ĐCSVN, dẫn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội cho biết, trong 5 năm qua, Việt Nam đã duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 5,9%. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng 2,91% trong năm 2020, là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. Việt Nam được thế giới ghi nhận, coi là điểm sáng trong việc thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" vừa phòng, chống đại dịch Covid-19; vừa phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống và an toàn cho người dân.

*Báo Bangkok Post (Thái Lan) đã đưa tin về Lễ khai mạc Đại hội XIII của Đảng, đề cao thành tựu kinh tế của Việt Nam trong năm 2020. Theo báo Bangkok Post, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Việt Nam được biết đến là một điểm sáng khống chế thành công đại dịch Covid-19 song song với việc phục hồi và phát triển kinh tế.

Báo The Star của Malaysia dẫn phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khai mạc Đại hội cho biết, Đại hội diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần phải giải quyết. Theo The Star, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đại hội XIII của Đảng là một kỳ đại hội "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

BẢO HÂN (tổng hợp)