Xây dựng Lữ đoàn Xe tăng 201 tinh, gọn, mạnh và những vấn đề đặt ra hiện nay

Xây dựng Lữ đoàn Xe tăng 201 tinh, gọn, mạnh và những vấn đề đặt ra hiện nay

Đoàn cán bộ, học viên Học viện Chính trị tham quan, nghiên cứu thực tế tại Lữ đoàn xe tăng 202, Binh chủng Tăng thiết giáp

Đoàn cán bộ, học viên Học viện Chính trị tham quan, nghiên cứu thực tế tại Lữ đoàn xe tăng 202, Binh chủng Tăng thiết giáp

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Ban CHQS huyện Chương Mỹ và Lữ đoàn Xe tăng 201

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Ban CHQS huyện Chương Mỹ và Lữ đoàn Xe tăng 201

An toàn giao thông: Tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn của xe kinh doanh vận tải

An toàn giao thông: Tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn của xe kinh doanh vận tải

 Lữ đoàn Xe tăng 201: Tiếp tục nâng cao chất lượng Quy chế dân chủ cơ sở ở

Lữ đoàn Xe tăng 201: Tiếp tục nâng cao chất lượng Quy chế dân chủ cơ sở ở