Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị xét duyệt điểm chuẩn tuyển sinh quân sự năm 2022

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị xét duyệt điểm chuẩn tuyển sinh quân sự năm 2022

Kiểm tra công tác tuyển sinh quân sự và tư vấn tuyển sinh quân sự tại tỉnh Bình Định

Kiểm tra công tác tuyển sinh quân sự và tư vấn tuyển sinh quân sự tại tỉnh Bình Định

Kiểm tra, tư vấn tuyển sinh quân sự năm 2022 tại tỉnh Điện Biên

Kiểm tra, tư vấn tuyển sinh quân sự năm 2022 tại tỉnh Điện Biên

Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng làm việc tại tỉnh Hải Dương

Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng làm việc tại tỉnh Hải Dương

Thông tin về công tác tuyển sinh quân sự năm 2022

Thông tin về công tác tuyển sinh quân sự năm 2022

Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xét điểm chuẩn tuyển sinh quân sự năm 2021

Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xét điểm chuẩn tuyển sinh quân sự năm 2021

Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng làm việc tại tỉnh An Giang

Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng làm việc tại tỉnh An Giang