Học viện Hậu cần tổ chức thi tuyển sinh cao học quân sự năm 2024

Học viện Hậu cần tổ chức thi tuyển sinh cao học quân sự năm 2024

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng kiểm tra, tư vấn, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự tại Bạc Liêu

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng kiểm tra, tư vấn, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự tại Bạc Liêu

Năm 2024, Học viện Khoa học Quân sự tuyển bao nhiêu thí sinh nữ?

Năm 2024, Học viện Khoa học Quân sự tuyển bao nhiêu thí sinh nữ?

An Giang quyết tâm đạt kết quả cao trong tuyển sinh quân sự

An Giang quyết tâm đạt kết quả cao trong tuyển sinh quân sự

Công tác tuyển sinh quân sự năm 2024: Tăng chỉ tiêu và thêm phương thức xét tuyển

Công tác tuyển sinh quân sự năm 2024: Tăng chỉ tiêu và thêm phương thức xét tuyển

Thông tin về công tác tuyển sinh quân sự năm 2024

Thông tin về công tác tuyển sinh quân sự năm 2024

Công tác tuyển sinh quân sự năm 2024: Chú trọng chất lượng, thêm phương thức xét tuyển

Công tác tuyển sinh quân sự năm 2024: Chú trọng chất lượng, thêm phương thức xét tuyển

Sơn La: Tư vấn, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự năm 2024

Sơn La: Tư vấn, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự năm 2024