Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái: Nhiều cách làm hiệu quả trong công tác tuyển sinh quân sự

Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái: Nhiều cách làm hiệu quả trong công tác tuyển sinh quân sự

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh chủ trì Hội thảo về tuyển sinh quân sự và đổi mới chương trình đào tạo trong Quân đội

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh chủ trì Hội thảo về tuyển sinh quân sự và đổi mới chương trình đào tạo trong Quân đội

Tuyển sinh quân sự năm 2023: Thí sinh cần đạt tiêu chí gì khi sơ tuyển?

Tuyển sinh quân sự năm 2023: Thí sinh cần đạt tiêu chí gì khi sơ tuyển?

Tư vấn tuyển sinh quân sự tại Thái Bình

Tư vấn tuyển sinh quân sự tại Thái Bình

Bộ Quốc phòng xây dựng Đề án tuyển sinh quân sự

Bộ Quốc phòng xây dựng Đề án tuyển sinh quân sự

Góp phần nâng cao chất lượng tuyển sinh quân sự

Góp phần nâng cao chất lượng tuyển sinh quân sự

Năm 2023, có bao nhiêu trường quân đội tuyển sinh đào tạo đại học quân sự?

Năm 2023, có bao nhiêu trường quân đội tuyển sinh đào tạo đại học quân sự?

Tuyên truyền, tư vấn, tuyển sinh quân sự tại tỉnh Bình Thuận

Tuyên truyền, tư vấn, tuyển sinh quân sự tại tỉnh Bình Thuận

Lâm Đồng tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự năm 2023

Lâm Đồng tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự năm 2023