“Khó như làm thuốc, dễ như làm thực phẩm chức năng”

“Khó như làm thuốc, dễ như làm thực phẩm chức năng

Ngăn chặn thuốc và thực phẩm chức năng giả

Ngăn chặn thuốc và thực phẩm chức năng giả

Thực phẩm chức năng giả mạo lừa dối người tiêu dùng

Thực phẩm chức năng giả mạo lừa dối người tiêu dùng

"TRỊ BỆNH" NÓI LIỀU VỀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG