Nhìn thẳng - Nói thật: Loạn chuẩn thực phẩm chức năng

Nhìn thẳng - Nói thật: Loạn chuẩn thực phẩm chức năng

Hà Nội: Gần 50 tấn mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả sản xuất ở trại gà

Hà Nội: Gần 50 tấn mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả sản xuất ở trại gà

“Khó như làm thuốc, dễ như làm thực phẩm chức năng”

“Khó như làm thuốc, dễ như làm thực phẩm chức năng

Ngăn chặn thuốc và thực phẩm chức năng giả

Ngăn chặn thuốc và thực phẩm chức năng giả