Theo đó, văn bản số 4286/VPCP-KGVX nêu: Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam có văn bản số 19/KN-VAFF ngày 5-6-2024 kiến nghị về kiểm soát quảng cáo thực phẩm chức năng.

leftcenterrightdel

Tăng cường quản lý toàn diện, chặt chẽ, hiệu quả hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng. Ảnh minh họa: congthuong.vn

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao các Bộ: Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp quản lý quảng cáo thực phẩm chức năng đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại các Thông báo số: 211/TB-VPCP ngày 20-7-2022, số 382/TB-VPCP ngày 16-9-2023 và số 16/TB-VPCP ngày 17-1-2024 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Y tế tham khảo văn bản kiến nghị của Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát hệ thống quy định của pháp luật hiện hành và đánh giá thực trạng quảng cáo thực phẩm chức năng, nhất là các hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; trên cơ sở đó chỉ đạo theo thẩm quyền việc thực hiện các giải pháp phù hợp và đề xuất việc hoàn thiện thể chế, chính sách, các giải pháp cần thiết nhằm quản lý tổng thể, toàn diện, chặt chẽ, hiệu quả hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng theo đúng quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-7-2024.

TẠ TUẤN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.