Quận Đống Đa tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt thanh niên chuẩn bị nhập ngũ

Quận Đống Đa gặp mặt thanh niên chuẩn bị nhập ngũ