Đồng thời sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; đánh giá thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023-2024.

leftcenterrightdel

Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ khen thưởng các tập thể thực hiện tốt Chỉ thị 35.

Theo báo cáo, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35, 5 năm thực hiện Quy định số 11 của Bộ Chính trị, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận đã đạt được những kết quả quan trọng, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cũng như số lượng, chất lượng giải quyết các vụ việc được nâng lên.

Từ năm 2014 đến nay, cấp quận tiếp nhận 587 vụ việc, trong đó đã giải quyết 211/217 vụ việc tố cáo, 369/370 vụ việc khiếu nại. Cấp phường tiếp nhận 411 vụ việc, trong đó đã giải quyết 357/365 vụ việc tố cáo, 46/50 vụ việc khiếu nại…

Đống Đa cũng là địa phương có nhiều cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ tháng 5-2023 đến tháng 5-2024, đã có 8 tập thể và 15 cá nhân điển hình cấp quận được khen thưởng; 30 cá nhân nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố, 100 cá nhân “Người tốt, việc tốt” cấp quận…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ đề nghị các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu tiếp tục nâng cao vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu trong việc học tập và làm theo Bác; triển khai thực hiện với phương châm: Trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; “học tập” đi đôi với “làm theo”, chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực.

Dịp này, quận Đống Đa đã khen thưởng 10 tập thể và 10 cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị số 35/CT-TW; 8 tập thể và 15 cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: MINH ÁNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.