Sau khi xét Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 5-4-2024 của UBND quận Đống Đa về việc đề nghị tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của quận Đống Đa; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND quận Đống Đa và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND quận tại kỳ họp, HĐND quận Đống Đa quyết định tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của quận Đống Đa.

Cụ thể, nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Khâm Thiên và phường Trung Phụng thành phường Khâm Thiên; nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Quốc Tử Giám và phường Văn Miếu thành phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám; nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Ngã Tư Sở vào phường Khương Thượng thành phường Khương Thượng. Nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số phường Ngã Tư Sở vào phường Thịnh Quang thành phường Thịnh Quang; nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số phường Trung Tự vào phường Phương Liên thành phường Phương Liên – Trung Tự. Nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số phường Trung Tự vào phường Kim Liên thành phường Kim Liên.

leftcenterrightdel

Tên 17 phường của quận Đống Đa sau khi sáp nhập. 

HĐND quận Đống Đa giao UBND quận Đống Đa hoàn tất hồ sơ, thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật, trình UBND TP Hà Nội và cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND quận Đống Đa tổ chức thực hiện giám sát việc thi hành Nghị quyết này theo luật định.

Theo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính phường tại quận Đống Đa, giai đoạn 2023-2025, số lượng đơn vị hành chính phường của quận trước khi sắp xếp là 21 phường. Số lượng đơn vị hành chính phường thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 là 19 phường.

Số lượng đơn vị hành chính phường thuộc diện sắp xếp nhưng có yếu tố đặc thù nên không thực hiện sắp xếp là 9. Số lượng đơn vị hành chính phường thuộc diện khuyến khích sắp xếp là 2 phường. Do đó, quận Đống Đa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính của 10 phường. Hơn 99% cử tri 10 phường đã ủng hộ, đồng thuận việc sắp xếp và tên gọi đơn vị hành chính mới. Số lượng đơn vị hành chính phường sau khi thực hiện sắp xếp là 17 phường.

Tin, ảnh: THANH NGÂN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.