Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cứu sống bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết - áp xe gan

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cứu sống bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết - áp xe gan

Hội nghị khoa học điều dưỡng - kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện năm 2023

Hội nghị khoa học điều dưỡng - kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện năm 2023

USDA đưa ra đề xuất nhằm hạn chế nhiễm khuẩn Salmonella

USDA đưa ra đề xuất nhằm hạn chế nhiễm khuẩn Salmonella

Bệnh viện Bạch Mai cứu sống bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn Vibrio vulnificus

Bệnh viện Bạch Mai cứu sống bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn Vibrio vulnificus