Đoàn Cơ sở, Hội phụ nữ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong tháng thanh niên

​

Đoàn Cơ sở, Hội phụ nữ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong tháng thanh niên ​

Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội: Tiếp bước truyền thống, nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật

Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội: Tiếp bước truyền thống, nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật

Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng tại nước bạn Lào

Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng tại nước bạn Lào

Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội tổ chức lưu diễn tại tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang

Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội tổ chức lưu diễn tại tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang

Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội sáng tạo, thăng hoa trong “Dấu ấn thời đại”

Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội sáng tạo, thăng hoa trong “Dấu ấn thời đại”

Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội biểu diễn tại Sư đoàn 377

Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội biểu diễn tại Sư đoàn 377