Hướng đi nào cho làng nghề, nghề truyền thống ở Thanh Hóa?

Hướng đi nào cho làng nghề, nghề truyền thống ở Thanh Hóa?

Khơi nguồn sáng tạo từ vốn di sản nghề truyền thống

Khơi nguồn sáng tạo từ vốn di sản nghề truyền thống

Chị Nông Thị Gấm giữ nghề truyền thống

Chị Nông Thị Gấm giữ nghề truyền thống

Hơn nửa đời người lưu giữ nghề khắc dấu gỗ truyền thống

Hơn nửa đời người lưu giữ nghề khắc dấu gỗ truyền thống

Tình yêu nghề mây tre đan truyền thống

Tình yêu nghề mây tre đan truyền thống

Đi lên từ nghề đóng giầy truyền thống

Đi lên từ nghề đóng giầy truyền thống

Phát triển làng nghề truyền thống, tạo sinh kế cho đồng bào

Phát triển làng nghề truyền thống, tạo sinh kế cho đồng bào

Chàng trai Ê Đê làm giàu từ nghề truyền thống

Chàng trai Ê Đê làm giàu từ nghề truyền thống

Quảng Nam hướng đến phát triển du lịch từ làng nghề truyền thống

Quảng Nam hướng đến phát triển du lịch từ làng nghề truyền thống

Gìn giữ nghề dệt zèng truyền thống ở A Lưới

Gìn giữ nghề dệt zèng truyền thống ở A Lưới