Tạo bước tiến mạnh xây dựng ngành kỹ thuật Quân đội tiến lên hiện đại-Bài 2: Rõ người, rõ kết quả, rõ trách nhiệm (tiếp theo và hết)

Tạo bước tiến mạnh xây dựng ngành kỹ thuật Quân đội tiến lên hiện đại-Bài 2: Rõ người, rõ kết quả, rõ trách nhiệm (tiếp theo và hết)

Xứng đáng là trung tâm đào tạo nhân viên kỹ thuật ngành xe-máy và quân khí hàng đầu của Quân đội

Xứng đáng là trung tâm đào tạo nhân viên kỹ thuật ngành xe-máy và quân khí hàng đầu của Quân đội

Tạo bước tiến mạnh xây dựng ngành kỹ thuật Quân đội tiến lên hiện đại- Bài 1: Không ai đứng ngoài cuộc

Tạo bước tiến mạnh xây dựng ngành kỹ thuật Quân đội tiến lên hiện đại- Bài 1: Không ai đứng ngoài cuộc

Hội thi kỹ thuật ngành địa hình quân sự toàn quân: Đội tuyển Tổng cục Hậu cần đạt thành tích xuất sắc

Hội thi kỹ thuật ngành địa hình quân sự toàn quân: Đội tuyển Tổng cục Hậu cần đạt thành tích xuất sắc