Ngày 19-5-2022, thực hiện quyết định đổi tên, sáp nhập của cấp trên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự 1 đóng quân trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc, có chức năng, nhiệm vụ chính là đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp ngành xe - máy, cơ khí, quân khí và các chuyên ngành kỹ thuật khác theo phân công; đào tạo lái xe ô tô các hạng và bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Mặc dù đối tượng đào tạo, bồi dưỡng đa dạng, với các chương trình, mục tiêu, thời gian khác nhau; cơ sở hạ tầng, trang bị kỹ thuật, vật chất còn nhiều khó khăn, có mặt chưa đáp ứng kịp yêu cầu nhiệm vụ..., tuy nhiên Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, phát huy sức mạnh tổng hợp, từng bước khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và làm việc với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự 1, tháng 5-2023.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ kiện toàn tổ chức, biên chế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của trên về tổ chức lực lượng, Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường đã xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sáp nhập và các kế hoạch tiếp nhận, bàn giao con người, cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị kỹ thuật; xác định cụ thể chủ trương, giải pháp, lộ trình triển khai thực hiện trong từng tháng, từng quý.

Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội, nhất là các bộ phận thực hiện sáp nhập, điều chỉnh; tiếp thu ý kiến phản hồi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bộ đội; dự kiến các tình huống trong quá trình điều chỉnh để hoàn thiện phương án kiện toàn tổ chức, biên chế, quyết tâm không để ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ.

Mặt khác, chủ động phát hiện, chấn chỉnh và kiên quyết đấu tranh với nhận thức chưa đúng, phát ngôn chưa chuẩn mực. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, thông suốt về tư tưởng; đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Bằng nhiều biện pháp đồng bộ, chỉ trong thời gian ngắn, tổ chức, biên chế của Nhà trường đã được kiện toàn, các phòng, ban, khoa, tiểu đoàn ổn định, đoàn kết, thống nhất cao.

Chủ động lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên theo hướng “tinh, gọn, linh hoạt, hiệu quả”. Để xây dựng ngành kỹ thuật tiến lên hiện đại thì con người phải được hiện đại, bởi máy móc, vũ khí có hiện đại, tinh nhuệ đến đâu cũng cần có nguồn nhân lực chất lượng cao để vận hành và sử dụng. Vì vậy, trong những năm qua Đảng ủy Nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát quy hoạch, kế hoạch tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên gắn với triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2023 - 2030”.

Nhà trường kết hợp đa dạng hình thức đào tạo, bồi dưỡng; chú trọng các tiêu chí về độ tuổi, trình độ học vấn, năng lực, kinh nghiệm công tác để bố trí cân đối lực lượng, tổ chức cán bộ, giảng viên, giáo viên luân phiên đi thực tế ở các đơn vị trong toàn quân để nâng cao năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, bảo đảm phù hợp với từng vị trí, chức danh, tạo lứa, lớp kế cận, kế tiếp vững chắc...

leftcenterrightdel
Trung tướng Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật phát biểu chỉ đạo trong Lễ Công bố quyết định sáp nhập Nhà trường, tháng 5-2022.

Kịp thời bổ sung, hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo theo hướng mở, hiện đại. Thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về đổi mới công tác giáo dục, đào tạo đến năm 2030 và những năm tiếp theo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội; bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Kỹ thuật và thực tiễn ở các đơn vị, Nhà trường tập trung nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cho các đối tượng.

Trên cơ sở đó, chỉ đạo các cơ quan, khoa giáo viên rà soát, đánh giá lại toàn bộ nội dung, chương trình đào tạo, lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị trong toàn quân. Từ đó, điều chỉnh, bổ sung, kiên quyết cắt bỏ các nội dung trùng lặp, không còn phù hợp, khắc phục sự dàn trải, mất cân đối giữa các khối kiến thức, từng bước chuẩn hóa, hiện đại hóa chương trình đào tạo, huấn luyện, bảo đảm tính liên thông giữa các bậc học; chú trọng huấn luyện chuyên sâu, chuyên ngành; giảm lý thuyết, tăng thực hành phù hợp với các đối tượng đào tạo, sát thực tế nhiệm vụ công tác kỹ thuật trong tình hình mới và thực tế đơn vị, bảo đảm học viên tốt nghiệp ra trường có kiến thức, kỹ năng tay nghề chuyên sâu theo từng chuyên ngành.

Tích cực áp dụng phương pháp dạy học tích cực, thực hiện “huấn luyện theo tình huống, sửa chữa theo trạng thái”. Thực hiện mục tiêu nâng cao kỹ năng tay nghề, năng lực xử lý các tình huống thực tiễn và tác phong làm việc chuyên nghiệp cho học viên, thời gian qua, Nhà trường chỉ đạo các khoa giáo viên thực hiện dạy và học theo hướng lấy người học làm trung tâm; coi trọng hướng dẫn học viên cách đọc tài liệu, thu thập thông tin liên quan, xây dựng đề cương thảo luận, phân nhóm học viên nghiên cứu thảo luận, làm bài tập,... nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu, phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm.

Nhà trường dành phần lớn thời lượng cho dạy thực hành; tổ chức xoay vòng, đổi tập linh hoạt phù hợp với số lượng trang bị kỹ thuật hiện có; chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, nhà máy để học viên được thực hành nhiều trên các trang bị kỹ thuật mới, có thời gian nghiên cứu, đối chiếu giữa nguyên lý, lý thuyết và thực tế để giúp học viên tổng hợp kiến thức, kỹ năng, nắm chắc nội dung, xử lý nhanh, chính xác tình huống.

leftcenterrightdel

Đại tá Nguyễn Thế Dũng, Hiệu trưởng Nhà trường và Đại tá Nguyễn Phú Anh, Chính ủy Nhà trường trao quyết định công nhận giáo viên giỏi cấp cơ sở năm 2023. 

Cùng với đó, Nhà trường chỉ đạo đánh giá công tác giáo dục, đào tạo thực chất qua hoạt động khảo thí, kiểm định; chỉ đạo xây dựng, quản lý đề thi, coi thi, chấm thi, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc; duy trì nền nếp, chế độ kiểm tra, dự giờ, bám lớp; thực hiện tốt dân chủ trong huấn luyện; tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất theo đúng nội dung, quy trình và kế hoạch,... bảo đảm khách quan, trung thực, đạt chuẩn đầu ra, hạn chế thiếu sót trong đào tạo.

Tích cực tham mưu huy động các nguồn lực đầu tư, củng cố cơ sở hạ tầng, trang thiết bị theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với sự phát triển của Quân đội.

Thực hiện phương châm “Chất lượng đào tạo của Nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị” và khắc phục khó khăn do phương tiện, vũ khí, trang bị mẫu phục vụ huấn luyện, đào tạo chưa theo kịp đơn vị, thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Kỹ thuật, nhất là định hướng phát triển trang bị kỹ thuật trong Quân đội và trên cơ sở thực trạng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hiện có, Nhà trường chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng các chương trình, kế hoạch về bảo đảm trang thiết bị dạy - học; tích cực huy động các nguồn lực hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện, thao trường, bãi tập; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Trong đó, tập trung củng cố, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và triển khai mạng truyền số liệu quân sự theo mô hình mạng máy tính an toàn đến 100% cơ quan, đơn vị; đầu tư các phần mềm ứng dụng trong quản lý, chỉ huy, điều hành, giảng dạy và các phần mềm mô phỏng theo công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện; số hóa giáo trình, tài liệu.... Hiện nay Nhà trường tiếp tục tập trung nguồn lực hiện đại hóa Trung tâm sát hạch lái xe, hướng tới phát triển thành Trung tâm sát hạch lái xe miền Bắc theo định hướng chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Kỹ thuật.

Thường xuyên nghiên cứu, xây dựng, ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, bắt kịp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật thời đại.

Từ tháng 5-2022 đến nay, Nhà trường đã triển khai thực hiện 56 đề tài khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; và biên soạn 36 giáo trình, tài liệu. Nhiều đề tài, sáng kiến được Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Tổng Tham mưu đánh giá cao (5 đề tài, sáng kiến được Bộ Tổng Tham mưu nghiệm thu đạt xuất sắc); tham gia giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quân lần thứ XXII năm 2022 (có 4 sáng kiến đạt giải: 1 giải nhì, 2 giải ba và 1 giải khuyến khích), lần thứ XXIV năm 2024, có 1 cá nhân đạt giải ba. Đăng cai Bế mạc và tham gia Hội thi sáng kiến, cải tiến trang thiết bị đào tạo các nhà trường cấp Tổng cục Kỹ thuật năm 2023 đoạt giải nhì; có 3 cá nhân đoạt giải (1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba).

leftcenterrightdel
Giờ thực hành tại xưởng bảo dưỡng, sửa chữa của học viên Nhà trường.

Với quyết tâm chính trị cao và giải pháp quyết liệt, đồng bộ, Nhà trường đã từng bước tháo gỡ khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm học 2022-2023 và học kỳ I, năm học 2023-2024, Nhà trường hoàn thành tốt chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho các đối tượng; kết quả 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ tốt nghiệp loại khá, giỏi đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt Nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đăng cai Hội thi xe tốt, lái xe giỏi toàn quân năm 2023 và hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện bổ túc lái xe bảo đảm vận tải và diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ, được Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Với những thành tích nổi bật, năm 2021, Nhà trường được Chủ tịch nước tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; năm học 2022-2023, Nhà trường được Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng Bằng khen; năm 2023, được tặng Cờ thi đua của Tổng cục Kỹ thuật...

Những kết quả, thành tích nổi bật đó là cơ sở quan trọng để Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự 1 tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện nhiệm vụ, không ngừng xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; xứng đáng là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhân viên chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành xe - máy và quân khí hàng đầu của Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm trong tình hình mới.

Trung tá, ThS NGUYỄN VĂN CHUYÊN (Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự 1)

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Phóng sự Điều tra xem các tin, bài liên quan.