Cải lương cần tiếp cận các đề tài thời sự

Cải lương cần tiếp cận các đề tài thời sự

Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV: Sẵn sàng cho cải cách tiền lương, nâng cao chất lượng công vụ

Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV: Sẵn sàng cho cải cách tiền lương, nâng cao chất lượng công vụ