Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk khánh thành Tượng đài

Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng"

Quê hương trong trái tim Bác Hồ

Quê hương trong trái tim Bác Hồ

Bảo tồn và phát huy giá trị “Nhà Bác Hồ”

Bảo tồn và phát huy giá trị “Nhà Bác Hồ

Chuyện người giữ Đền thờ Bác Hồ

Chuyện người giữ Đền thờ Bác Hồ

Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Bác: Hình ảnh Bác Hồ trong tâm thức kiều bào tại Lào

Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Bác: Hình ảnh Bác Hồ trong tâm thức kiều bào tại Lào

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ