Ngày 31-8-1945: Bác Hồ sửa chữa lần cuối cùng văn bản Tuyên ngôn Độc lập

Ngày 31-8-1945: Bác Hồ sửa chữa lần cuối cùng văn bản Tuyên ngôn Độc lập

Xứng danh người lính cận vệ bên Lăng Bác Hồ

Xứng danh người lính cận vệ bên Lăng Bác Hồ

Quận Tây Hồ đón bằng di tích quốc gia nơi Bác Hồ ở và làm việc

Quận Tây Hồ đón bằng di tích quốc gia nơi Bác Hồ ở và làm việc

Ngày 23-8-1925: Bác Hồ căn dặn “Nghĩa vụ một người dân là phải yêu Tổ quốc”

Ngày 23-8-1925: Bác Hồ căn dặn “Nghĩa vụ một người dân là phải yêu Tổ quốc”

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ X vào Lăng viếng Bác

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ X vào Lăng viếng Bác

Hoàn thành chỉnh trang “Tượng đài Bác Hồ với tuổi trẻ”

Hoàn thành chỉnh trang “Tượng đài Bác Hồ với tuổi trẻ”

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ công ơn của Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tại Nghệ An và Hà Tĩnh

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ công ơn của Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tại Nghệ An và Hà Tĩnh

Cần thêm những bộ phim hay về Bác Hồ

Cần thêm những bộ phim hay về Bác Hồ

Ngày 22-6-1947: Bác Hồ nêu bật vai trò của trí thức

Ngày 22-6-1947: Bác Hồ nêu bật vai trò của trí thức