Văn phòng Tổng cục Chính trị làm theo lời Bác Hồ dạy

Văn phòng Tổng cục Chính trị làm theo lời Bác Hồ dạy

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự lễ động thổ xây dựng Tượng đài Bác Hồ tại Phú Quốc

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự lễ động thổ xây dựng Tượng đài Bác Hồ tại Phú Quốc

Khắc ghi và thực hiện lời dạy của Bác Hồ, toàn quân tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Khắc ghi và thực hiện lời dạy của Bác Hồ, toàn quân tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Ngày 25-4-1961: Bác Hồ cặn dặn “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”

Ngày 25-4-1961: Bác Hồ cặn dặn “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”

Ba lần được gặp Bác Hồ

Ba lần được gặp Bác Hồ

Bình dị người đưa cơm nuôi Bác Hồ ở Pác Bó

Bình dị người đưa cơm nuôi Bác Hồ ở Pác Bó

Ngày 3-4-1953: Bác Hồ căn dặn

Ngày 3-4-1953: Bác Hồ căn dặn "​Giúp nhân dân nước bạn là tự giúp mình"